Výrazy IF, ELSE, ELSE IF

IF: Vidím ho jako bránu rozhodnutí v programu. To umožňuje provádět určité kroky nebo bloky kódu pouze tehdy, když je určitá podmínka splněna. Je to jako když stojíte před dvěma dveřmi: pokud je určitá podmínka pravdivá (nebo "otevřená"), projdete prvními dveřmi a provedete akce uvnitř; pokud ne, pak jdete jinudy.

ELSE: Pokud předchozí podmínka neplatí, udělej toto." Je to takový záložní plán, který se spustí, když všechny předchozí podmínky selžou.

ELSE IF: "Jinak když" při popisu příkazu else if je výborný způsob, jak si to představit. Když se řídíte pravidlem „jinak když“, tak to znamená, že v případě, že první podmínka neplatí, program se podívá na další podmínku.

Dokumentace s Java kódem

Zde je ukázkový Java kód:

public class Main { public static void main(String[] args) { // Příklad výrazu IF int vek = 20; if (vek >= 18) { System.out.println("Jste dospělý."); } // Příklad výrazu ELSE boolean podminka = false; if (podminka) { System.out.println("Podmínka je pravdivá."); } else { System.out.println("Podmínka není pravdivá, provedeno příkaz ELSE."); } // Příklad výrazu ELSE IF int cislo = 0; if (cislo > 0) { System.out.println("Číslo je kladné."); } else if (cislo < 0) { System.out.println("Číslo je záporné."); } else { System.out.println("Číslo je nula."); } } }