Vytvoření instance třídy v Javě

Zde je příklad vytvoření instance třídy v Javě:

Halo h = new Halo();

V tomto případě:

Celá konstrukce new Halo() vytvoří novou instanci třídy Halo a vrátí odkaz na tuto instanci, který je uložen v proměnné h.