JavaFX

Instalace JavaFX

Pokud používáte novější verze Javy (od verze 11), JavaFX již není součástí standardní distribuce Javy. Můžete si však stáhnout balíček JavaFX ze stránek OpenJFX a přidat jej k vaší instalaci Javy.

Navody

TUTORIAL... Serial na YOUTUBE
Skvele popsane... Skvele popsane stranky o FX
Oficialni stranky ... Oficialni stranky

Hello World v JavaFX


import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class HelloWorld extends Application {
  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {
    Label label = new Label("Hello, World!");
    StackPane root = new StackPane();
    root.getChildren().add(label);
    Scene scene = new Scene(root, 300, 200);
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.setTitle("Hello World Application");
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
}

Struktura aplikace JavaFX

Grafické komponenty

JavaFX obsahuje širokou škálu grafických komponent, jako jsou tlačítka, textová pole, seznamy, tabulky, atd. Tyto komponenty jsou součástí balíčku javafx.scene.control.

Události

Interakce s uživatelem jsou řízeny událostmi. JavaFX podporuje události jako jsou kliknutí myší, stisknutí klávesy, změna stavu a další.

CSS Styly

JavaFX umožňuje používat kaskádové styly (CSS) pro úpravu vzhledu uživatelského rozhraní.

FXML

FXML je deklarativní jazyk pro popis uživatelského rozhraní JavaFX pomocí XML syntaxe. To umožňuje oddělení logiky aplikace od její prezentace.


Java Swing obecne

Java Swing je sada knihoven a nástrojů pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní (GUI) v jazyce Java. Byl vyvinut společností Sun Microsystems (nyní součástí Oracle) jako alternativa k staršímu AWT (Abstract Window Toolkit). Swing nabízí bohaté možnosti pro vytváření interaktivních uživatelských rozhraní, včetně tlačítek, textových polí, seznamů, panelů, dialogů atd.

Základními prvcemi Swingu jsou "komponenty", které mohou být umístěny v "kontejnerech" a organizovány pomocí různých manažerů rozložení (layout managers). Swing poskytuje komponenty pro různé typy vstupu a výstupu, a to včetně tlačítek, textových polí, rolovacích seznamů, panelů, záložek, nabídek atd.

Některé základní třídy a rozhraní, které Swing poskytuje, zahrnují:

Java Swing v prikladechVolba 1 Volba 2Formulář vyse obsahující komponenty, které odpovídají některým základním komponentám Swing.

Tyto prvky jsou zde reprezentovány

jako HTML formulářové prvky, jako jsou tlačítka, zaškrtávací políčka, rozbalovací seznamy a další.

```