Nejjednodušší program v Javě

Tento program v Javě vypíše text "Hello, world!" na standardní výstup.

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    // Výpis textu "Hello, world!"
    System.out.println("Hello, world!")
   }
}

Výstup:

Hello, world!

Popis programu

V jazyce Java je každý program obvykle uložen v jedné nebo více třídách. Každý soubor s kódem Java musí obsahovat alespoň jednu třídu, která obsahuje metodu main pro spuštění programu.

Metoda main

Tato metoda slouží jako vstupní bod programu. Je to zvláštní metoda, která je spuštěna při spuštění programu. Metoda main musí mít přesně toto jméno a formát parametrů, aby program fungoval. V tomto případě nevyužíváme argumenty z příkazového řádku, ale jsou předány jako pole řetězců args.

Výstup "Hello, world!"

Tento řádek kódu vypisuje text "Hello, world!" na standardní výstup. Metoda println v třídě System.out vypisuje text na konzoli. Použitím println se automaticky přidá nový řádek po vypsání textu, takže další výstup začne na novém řádku.