Příklady konstruktorů v Javě

Implicitní konstruktor v Javě

Implicitní konstruktor v Javě

Implicitní konstruktor v Javě je konstruktor, který je automaticky vytvořen, pokud žádný konstruktor nebyl explicitně definován v třídě. Implicitní konstruktor nemá žádné parametry a jeho tělo je prázdné.

Zde je příklad třídy s implicitním konstruktorem:

public class MyClass {
  // Implicitní konstruktor
  public MyClass() {
    // Tělo konstruktoru je prázdné
  }
  
  // Další metody a atributy třídy
}

Jednoduchý konstruktor


public class Person {
  private String name;
  private int age;

  // Konstruktor třídy Person
  public Person(String name, int age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }

  // Metoda pro získání jména osoby
  public String getName() {
    return name;
  }

  // Metoda pro získání věku osoby
  public int getAge() {
    return age;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Vytvoření instance třídy Person pomocí konstruktoru
    Person person1 = new Person("John", 30);
    // Vypsání informací o osobě
    System.out.println("Name: " + person1.getName());
    System.out.println("Age: " + person1.getAge());
  }
}
  

Konstruktor s výchozími hodnotami


public class Rectangle {
  private int width;
  private int height;

  // Konstruktor s výchozími hodnotami
  public Rectangle() {
    this.width = 0;
    this.height = 0;
  }

  // Metoda pro nastavení šířky obdélníku
  public void setWidth(int width) {
    this.width = width;
  }

  // Metoda pro nastavení výšky obdélníku
  public void setHeight(int height) {
    this.height = height;
  }

  // Metoda pro výpočet obsahu obdélníku
  public int calculateArea() {
    return width * height;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Vytvoření instance třídy Rectangle pomocí konstruktoru s výchozími hodnotami
    Rectangle rectangle1 = new Rectangle();
    // Nastavení rozměrů obdélníku
    rectangle1.setWidth(5);
    rectangle1.setHeight(3);
    // Vypsání obsahu obdélníku
    System.out.println("Area: " + rectangle1.calculateArea());
  }
}
  

Konstruktor s parametry a inicializační blok


public class Car {
  private String brand;
  private String model;
  private int year;

  // Konstruktor s parametry a inicializační blok
  public Car(String brand, String model, int year) {
    this.brand = brand;
    this.model = model;
    this.year = year;
  }

  // Metoda pro získání informací o autě
  public String getInfo() {
    return "Brand: " + brand + ", Model: " + model + ", Year: " + year;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Vytvoření instance třídy Car pomocí konstruktoru
    Car car1 = new Car("Toyota", "Corolla", 2020);
    // Vypsání informací o autě
    System.out.println(car1.getInfo());
  }
}