Základní konstrukce v Javě

 1. Třídy a Objekty:

  Java je objektově orientovaný jazyk, což znamená, že veškerá funkcionalita je implementována pomocí objektů. Třída je šablona pro vytvoření objektu, který kombinuje data (atributy) a funkce (metody).

  Příklad:

  public class Person {
    // Atributy
    String name;
    int age;
    
    // Konstruktor
    public Person(String name, int age) {
      this.name = name;
      this.age = age;
    }
    
    // Metoda
    public void greet() {
      System.out.println("Hello, my name is " + name);
    }
    
    public static void main(String[] args) {
      // Vytvoření objektu
      Person person1 = new Person("John", 30);
      
      // Volání metody objektu
      person1.greet();
    }
  }
 2. Metody:

  Metody jsou funkce definované uvnitř tříd a slouží k provedení určitých akcí nebo operací. Mohou být volány z jiných částí programu.

  Příklad:

  public void doSomething() {
    // Kód metody
  }
 3. Proměnné a datové typy:

  Java podporuje různé datové typy, jako jsou celá čísla (int), desetinná čísla (double), řetězce (String) atd. Proměnné jsou rezervované pro ukládání hodnot.

  Příklad:

  int age = 25;
  double height = 1.75;
  String name = "Alice";
 4. Podmínky:

  Podmínky umožňují provádět určité akce na základě splnění určité podmínky.

  Příklad:

  int age = 20;
  if (age >= 18) {
    System.out.println("Osoba je dospělá");
  } else {
    System.out.println("Osoba je dítě");
  }
 5. Cykly:

  Cykly umožňují opakování určitých částí kódu.

  Příklad:

  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    System.out.println("Číslo: " + i);
  }
 6. Pole:

  Pole jsou kolekce stejných datových typů, které umožňují ukládání více hodnot pod jednou proměnnou.

  Příklad:

  int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};
 7. Výjimky:

  Výjimky jsou situace, které mohou nastat během běhu programu a které mohou přerušit normální tok programu. Java poskytuje mechanismus pro zachycení a řízení výjimek.

  Příklad:

  try {
    // Kód, který může vyvolat výjimku
  } catch (Exception e) {
    // Kód pro zpracování výjimky
  }